Сервиз

service-428539_640

Предлагаме ремонт и поддръжка на вякакви комппютърни системи.
Бърза реакция при сключен договор за абонаметна подръжка в района на гр. Пловдив.
Осигурен транспорт при необходимост.

ВЪРЗКА С НАС