V&B Cleaning

Описание

Сайт презентиращ дейността на фирма за почистване в Лондон.

Технологии

Използвано е : Cakephp, HTML5 и CSS3.

Екип

Атанас

Блага